Курс "Перспектива", потік 1. Фінальний тест

 

Odoo CMS - велика картинка


Які принципи сучасних концепцій публічного адміністрування (новий публічний менеджмент, публічне врядування, уряд підприємницького типу) характеризують публічне врядування

Державна політика – це

Повноваження органів державної влади визначаються

Остаточне рішення щодо прийняття Державного бюджету України приймається

Які документи загальнонаціонального характеру складають основу визначення Бачення:

Яка історія виникнення запровадження кримінальної відповідальності за діяння, передбачена ст. 368-2 КК України, а саме, відповідальності за незаконне збагачення?

Спеціально-дозвільний метод правового регулювання передбачає

В построении творческой организации можно выделить три ключевых условия, которые должен обеспечить лидер, если хочет, чтобы его организация стала системно творческой, а значит способной регулярно создавать инновации. Среди приведенных ниже вариантов выбери только три, которые точно необходимо обеспечить (может быть несколько правильных ответов)

Чиї інтереси потрібно враховувати при плануванні переговорів?

Вкажіть обмеження, які застосовуються до державних службовців за законодавством щодо запобігання корупції (може бути кілька правильних відповідей):

Как известно, интерпретация фактов требует определенных качеств, условий. Укажите те из них, без которых интерпретация может быть неверной:

Для успішного проходження конкурсу та подальшої роботи необхідно мати

Назвіть основні етапи побудови процесу комунікування реформ

Чим відрізняється корпоративна культура в бізнесі і в нормальній держслужбі?

Що залишиться незмінним в Україні протягом найближчих 5 років?