Публічна влада в Україні 28.05.2019

Odoo CMS - велика картинка

На які три складові розподіляється державна влада? *

Як називається ключовий орган виконавчої влади, який формує державну політику у певній сфері? *

Які Ви знаєте міські адміністративно-територіальні одиниці в Україні *

Кого з посадовців місцевого самоврядування обирають виборці шляхом голосування? *

Що є основою місцевого самоврядування? *

Ваш e-mail *

Ваші ПІБ *